Spelletjes

Werkwoordenspel
Spelenderwijs de werkwoordspelling oefenen met het “Werkwoordenspel” van de Noord Nederlandse Stempel & Leermiddelenfabriek. In een set zit een aantal kaarten, de spelers nemen een kaart, elk kiest ook een pion en de eerste speler neemt een dobbelsteen, waarop mogelijke onderwerpen staan. De speler gooit de dobbelsteen en leest het onderwerp, daarna zoekt hij op de speelkaart de daarbij horende persoonsvorm. De pion wordt daarop geplaatst. Zo probeert elke speler de overkant van de speelkaart te bereiken. De leerlingen controleren elkaar, maar de leerkracht kan ook vragen om telkens het onderwerp en de persoonsvorm te noteren op een blaadje.

 

Rekendomino
Het werken met breuken kan geoefend worden met dit rekendominospel van de Noord Nederlandse Stempel & Leermiddelenfabriek. Het kaartje met de pijl er op wordt als eerste weggelegd. Hierop staat een uitkomst. De juiste optelsom moet hierbij worden aangesloten. Er zitten verschillende setjes in een doos en er zijn diverse uitvoeringen verkrijgbaar zoals optellen en vermenigvuldigen met breuken. Ook bij dit spel controleren de leerlingen elkaar.